PROMOTIE

Op deze pagina verzamelen we alle promotionele acties die van onze beurzen mee een succes gemaakt hebben: flyers, straatpancartes, advertenties, facebook gesponsorde berichten, facebook evenementen, Instagram fotoberichten, direct mailing enz.

Sas van Gent – 19 jan 2020

flyer recto-verso
gedrukte advertentie
gepromoot facebook evenement
Instagram fotobericht